Seventh Generation | การเปิดเผยข้อมูลของส่วนผสม

Heading H2

แบ่งปัน

AddThis is disabled because of cookie consent

คุณมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างในผลิตภัณฑ์ที่คุณนำเข้ามาในบ้านของคุณ

นั่นเป็นเหตุผลที่ตลอดเวลากว่ายี่สิบปี เราจึงพิมพ์ส่วนผสมบนฉลากผลิตภัณฑ์ Seventh Generation ด้วยความสมัครใจ

 การเปิดเผยส่วนผสมช่วยให้ผู้บริโภคเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลที่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวของพวกเขา และเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนผสมที่อาจเป็นอันตราย

 เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำในการต่อสู้ที่สำคัญนี้ ทั้งผ่านผลิตภัณฑ์ของ Seventh Generation  และโดยการรณรงค์ให้ผู้คนมาเข้าร่วมกับเราในการเรียกร้องให้เกิดนโยบายความโปร่งใสของส่วนผสม และเราจะสนับสนุนเพื่อ #righttoknow ต่อไป

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

การเรียกร้องการเปิดเผยส่วนผสมนั้นได้ผล

มายืนหยัดด้วยกันเพื่อสิทธิ์ที่จะรู้ #RightToKnow ว่ามีส่วนผสมใดบ้างในผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อได้นำไปสู่การออกกฎหมายเพื่อเปิดเผยส่วนผสมซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มาร่วมแรงกันผลักดันต่อไป!

 

การลงมือทำและความก้าวหน้า

0 product(s)

ไม่พบเรื่องที่เกี่ยวข้อง