ตระกูลผลิตภัณฑ์

เริ่มต้นลงมือทำวันนี้ เพื่อลูกหลานอีกเจ็ดรุ่นในวันหน้า

พลังของพืชเพื่ออนาคตที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ทำจากพืช 97%
  • กลิ่นหอมจากพืชธรรมชาติที่แท้จริง
  • ไม่มีสารย้อมสีและสารฟอกขาว
  • บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล
  • ไม่มีการทดลองกับสัตว์

ผลิตภัณฑ์ของเรา

การลงมือทำในแง่อื่นๆ

เราเชื่อว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะรู้ #RightToKnow ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างในผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ในบ้านและกับร่างกายของคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างในผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ในบ้านและกับร่างกายของคุณ

กว่า 30 ปีที่เราพิมพ์และเปิดเผยส่วนผสมบนฉลากผลิตภัณฑ์ Seventh Generation ทุกประเภท

การเปิดเผยส่วนผสมช่วยให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยแก่คนในครอบครัว และสามารถรับรู้เกี่ยวกับส่วนผสมที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้

เราภูมิใจที่ได้เป...

อ่านเพิ่มเติม

สิ่งที่เราเชื่อ

ส่วนผสมของพืชและพลังงานทดแทน
เราใช้ส่วนผสมจากพืช เพราะมีประสิทธิภาพสูงและสามารถปลูกทดแทนได้
สัมผัสกลิ่นแท้จริงจากธรรมชาติ
กลิ่นที่เราใช้นั้นทำมาจากน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติและสารสกัดจากพืช ดังนั้นจึงมีกลิ่นหอมสดชื่น - ไม่ฉุนจัด
ปราศจากน้ำหอมสังเคราะห์และสีย้อม
เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของเราโดยปราศจากน้ำหอมสังเคราะห์และสีย้อม
เราเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลได้เพื่อความยั่งยืน
เราพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้จากวัสดุรีไซเคิล - เพราะเราใส่ใจ
ความโปร่งใสของส่วนผสม
เราพิมพ์ส่วนผสมของเราลงบนบรรจุภัณฑ์ - เพราะคุณมีสิทธิ์ที่จะรู้
สนับสนุน
เรายืนหยัดเพื่อสิ่งที่เราเชื่อ และเราใช้เสียงของเราเพื่อสนับสนุนสิ่งที่ถูกต้อง
หลักการของ Seventh Generation
เราพิจารณาวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา และพยายามอย่างหนักเพื่อลดผลกระทบต่อผู้คนและโลก
B Corp
B Corp Certified
ผ่านการรับรองคุณภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา

พันธมิตรที่ผ่านการรับรองของเรา