ภายใน Seventh Generation: เราทำธุรกิจอย่างแตกต่าง

พันธกิจของเราคือสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริโภคซึ่งมีจริยธรรม ซึ่งจะหล่อเลี้ยงสุขภาพของลูกหลานเจ็ดรุ่นต่อไป

เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเราคือทางออกที่ดีต่อสุขภาพสำหรับบ้านของคุณ และต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายนอก ในฐานะผู้บุกเบิกด้านความรับผิดชอบขององค์กร เราคำนึงถึงผลกระทบในทุกสิ่งที่เราทำ - ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการผลิต การจัดซื้อ การใช้ และการกำจัด เรามุ่งมั่นที่จะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น และสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง เรามักจะประเมินวิธีลดผลกระทบของเราต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย และสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนมากขึ้น เราเชื่อว่าเป็นความรับผิดชอบของเราในการวางแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีสติ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจของเรา

การรับรองของบุคคลที่สาม

การรายงานเป้าหมายทางธุรกิจที่ยั่งยืนของเรา

ในฐานะ B Corporation เราภูมิใจที่ได้มอบความโปร่งใสในความก้าวหน้าของเราสู่เป้าหมายการเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น

รายงานความมีจริยธรรมในองค์กรของเรามอบการตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และตรวจสอบความก้าวหน้าที่เราได้ทำตามเป้าหมายแผนงานปี ค.ศ. 2020 เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ เสริมสร้างสุขภาพ เปลี่ยนแปลงการค้าขาย และสร้างชุมชน

อ่านรายงานความรับผิดชอบขององค์กร

Three little kids gardening
Little girl plays outside in the mountains