คำศัพท์ส่วนผสม

ศัพท์เฉพาะของส่วนผสม

เซเว่นเจนเนอเรชั่น เป็น บริษัท ที่มีความโปร่งใส เราเปิดเผยเกี่ยวกับส่วนผสมที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เราเชื่อว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะรู้ #RightToKnow ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างในผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ในบ้านและกับร่างกายของคุณ

นั่นคือเหตุผลที่เราร่วมมือกับแบรนด์คู่ค้า พันธมิตร และองค์กรที่มีแนวคิดเดียวกันเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการเปิดเผยส่วนผสมในอุตสาหกรรมทำความสะอาดและอื่น ๆ

ความลับทางการค้าเป็นอดีตไปแล้ว - เรากำลังมองไปสู่อนาคตและถึงเวลาที่จะ #ComeClean

ส่วนผสมจากพืช

บางครั้งน้ำมันจากพืชจะได้รับการดัดแปลงด้วยคาร์บอนในปริมาณน้อยจากแหล่งอื่น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

เมื่อคาร์บอนส่วนใหญ่ในน้ำมันพืชดัดแปลง (มากกว่า 50%) มาจากพืช Seventh Generation จะระบุว่าเป็นส่วนผสมจากพืช

 คาร์บอนที่เหลืออาจมาจากแหล่งปิโตรเลียม

สกัดจากพืช

ส่วนผสมบางอย่างได้รับคาร์บอนจากพืชโดยเฉพาะ แต่ได้รับการดัดแปลงจากสภาพตามธรรมชาติเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์

Seventh Generation จะระบุส่วนผสมดังกล่าวว่าสกัดมาจากพืช

แร่ธาตุ

ส่วนผสมหลายชนิดที่พบในธรรมชาติเป็นแร่ธาตุ

หากแร่ได้รับการแปรรูปให้เป็นส่วนผสม มันจะถูกระบุว่าเป็นแร่ธาตุบนฉลากของเรา

สารสังเคราะห์ที่ดัดแปลงจากพืช

เมื่อคาร์บอนส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) ในส่วนผสมมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่พืช Seventh Generation จะระบุว่าส่วนผสมนั้นเป็นสารสังเคราะห์ที่ดัดแปลงจากพืช

สารกันเสีย

บางสูตรผลิตภัณฑ์ของเราต้องใช้สารกันเสียหรือระบบกันบูด ซึ่งช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณหมดอายุ

ในเวลานี้เรายังไม่พบระบบสารกันเสียจากพืชที่มีประสิทธิภาพซึ่งเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ของเรา

ด้วยเหตุนี้ เราจึงมั่นใจว่าสารกันเสียสังเคราะห์ของเราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้

อย่างไรก็ตาม เรายังคงค้นหาสารกันเสียที่ได้มาจากพืชล้วนอย่างขยันขันแข็ง

สารสังเคราะห์

สุดท้าย หากคาร์บอนในส่วนผสมนั้นมาจากปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติเท่านั้น ส่วนผสมนั้นเป็นส่วนผสมสังเคราะห์

การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อซักผ้า ซึ่งจะช่วยลดภาระของผู้ปกครอง

เมื่อซองน้ำยาซักผ้าวางจำหน่ายในร้านค้าเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2012 การซักผ้าก็เป็นเรื่องสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้ปกครองต่างสนใจในผลิตภัณฑ์ แต่น่าเสียดายที่เด็ก ๆ ก็เช่นกัน