Ingredients Glossary

 

คำศัพท์ส่วนผสม

แบ่งปัน

AddThis is disabled because of cookie consent

เราเชื่อว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะรู้ #RightToKnow ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างในผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ในบ้านและกับร่างกายของคุณ

นั่นคือเหตุผลที่เราร่วมมือกับแบรนด์คู่ค้า พันธมิตร และองค์กรที่มีแนวคิดเดียวกันเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการเปิดเผยส่วนผสมในอุตสาหกรรมทำความสะอาดและอื่น ๆ

 ความลับทางการค้าเป็นอดีตไปแล้ว - เรากำลังมองไปสู่อนาคตและถึงเวลาที่จะ #ComeClean

อภิธานศัพท์

บางครั้งน้ำมันจากพืชจะได้รับการดัดแปลงด้วยคาร์บอนในปริมาณน้อยจากแหล่งอื่น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

 เมื่อคาร์บอนส่วนใหญ่ในน้ำมันพืชดัดแปลง (มากกว่า 50%) มาจากพืช Seventh Generation จะระบุว่าเป็นส่วนผสมจากพืช

 คาร์บอนที่เหลืออาจมาจากแหล่งปิโตรเลียม

ส่วนผสมบางอย่างได้รับคาร์บอนจากพืชโดยเฉพาะ แต่ได้รับการดัดแปลงจากสภาพตามธรรมชาติเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์

 Seventh Generation จะระบุส่วนผสมดังกล่าวว่าสกัดมาจากพืช

ส่วนผสมหลายชนิดที่พบในธรรมชาติเป็นแร่ธาตุ

 หากแร่ได้รับการแปรรูปให้เป็นส่วนผสม มันจะถูกระบุว่าเป็นแร่ธาตุบนฉลากของเรา

เมื่อคาร์บอนส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) ในส่วนผสมมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่พืช Seventh Generation จะระบุว่าส่วนผสมนั้นเป็นสารสังเคราะห์ที่ดัดแปลงจากพืช

บางสูตรผลิตภัณฑ์ของเราต้องใช้สารกันเสียหรือระบบกันบูด ซึ่งช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณหมดอายุ

 ในเวลานี้เรายังไม่พบระบบสารกันเสียจากพืชที่มีประสิทธิภาพซึ่งเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ของเรา

 ด้วยเหตุนี้ เราจึงมั่นใจว่าสารกันเสียสังเคราะห์ของเราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้

 อย่างไรก็ตาม เรายังคงค้นหาสารกันเสียที่ได้มาจากพืชล้วนอย่างขยันขันแข็ง

สุดท้าย หากคาร์บอนในส่วนผสมนั้นมาจากปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติเท่านั้น ส่วนผสมนั้นเป็นส่วนผสมสังเคราะห์

มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนผสมของเราหรือ?