Seventh Generation | บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเรา

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แบ่งปัน

AddThis is disabled because of cookie consent

บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนของเราไม่เพียงแต่บรรจุสิ่งที่ดี แต่ยังเป็นสิ่งที่ดีเองด้วย

บรรจุภัณฑ์เป็นมากกว่าภาชนะสำหรับเรา และในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมที่ใช้พลาสติกรีไซเคิล 100% บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนของเราได้สะท้อนพันธกิจของเราในการรักษาสุขภาพของผู้คนวันนี้และลูกหลานอีกเจ็ดรุ่นถัดไป

เราเชื่อในการปฏิบัติตามนโยบายรียูสและรีไซเคิลในเรื่องของวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์. ในทุกการตัดสินใจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ เราคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนของผู้คนและโลกเพื่อสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดเท่าที่จะทำได้

อภิธานศัพท์

เราบรรจุผลิตภัณฑ์ของเราในพลาสติกรีไซเคิลหลังการบริโภค ทุกครั้งที่ทำได้

ถึงอย่างไร การสร้างของเสียให้น้อยลงไม่เพียงเป็นธุรกิจที่ดี แต่ยังเป็นเรื่องที่สมเหตุผล

เราใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตบรรจุภัณฑ์ และเราสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์เหล่านี้ให้สามารถนำมารีไซเคิลต่อไปได้อีก

เราอยากให้พลาสติกที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ของเราได้มีชีวิตใหม่หลังบรรจุผลิตภัณฑ์ของเราแล้ว - นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงตั้งใจสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้

การรีไซเคิลควรเป็นเรื่องง่าย เราติดฉลาก How2Recycle บนบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นที่รีไซเคิลได้เพื่อให้ถูกรีไซเคิล

คุณมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างในผลิตภัณฑ์ที่คุณนำเข้ามาในบ้านของคุณ นั่นเป็นเหตุผลที่เราพิมพ์ส่วนผสมของเราลงบนฉลาก - ซึ่งเป็นส่วนที่มันควรถูกระบุ

บรรจุภัณฑ์ของเรา

ร้อยละแสดงจำนวนของ PCR (เรซิ่นภายหลังการใช้งาน) ที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ของเรา (ไม่รวมสีผสม)

การลงมือทำและความก้าวหน้า

Heading H2

0 product(s)

การเปิดเผยข้อมูลของส่วนผสม

Read more »