Seventh Generation | การจัดหาผลิตภัณฑ์และส่วนผสมที่โปร่งใส

การจัดหาผลิตภัณฑ์

แบ่งปัน

AddThis is disabled because of cookie consent

การจัดซื้อที่มีความรับผิดชอบหมายถึงการที่เราตั้งมาตรฐานที่สูงและความรับผิดชอบเดียวกันให้ซัพพลายเออร์และผู้ผลิตทุกราย ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่เรายึดถือใน Seventh Generation

ที่ Seventh Generation เรารู้ว่าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราต้องทำควบคู่กันทั้งเรียกร้องและแสดงความโปร่งใสของส่วนผสม

 การสนับสนุนการบริโภคอย่างมีจริยธรรมเริ่มต้นที่แหล่งกำเนิด เราทำงานเฉพาะกับผู้ผลิตซึ่งมีความเชื่อเดียวกันกับเรา เช่นเดียวกับความมุ่งมั่นของเราในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดกระบวนการจัดหาและการผลิต

 เราเชื่อในพลังของการบริโภคอย่างมีจริยธรรม และรู้ว่าการยึดมั่นในการจัดหาอย่างรับผิดชอบเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เราสามารถสนับสนุนได้

อภิธานศัพท์

จากการจัดหาส่วนผสม ผลประโยชน์ของพนักงาน การลงมือทำและการสนับสนุน และอื่น ๆ เราทำการจัดหาอย่างรับผิดชอบโดยการกำหนดมาตรฐานที่สูงในทุกด้านของการดำเนินธุรกิจ 

หลักจรรยาบรรณของเราทำให้มั่นใจว่าซัพพลายเออร์ของเราจะดำเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อพนักงานของพวกเขาในรูปแบบที่รับผิดชอบ มีจริยธรรมและยุติธรรม

ทุกคนคู่ควรที่จะได้รับความเคารพและมีสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน เราปฏิบัติตามกฎนี้ในทุกด้านของธุรกิจโดยไม่มีข้อยกเว้น

หลักการการพึงระวังเป็นกุญแจสำคัญในการจัดหาผลิตภัณฑ์อย่างรับผิดชอบ  ซึ่งหมายความว่าหากเราไม่ทราบว่าวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของเราจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร เราจะค้นหาวิธีอื่นซึ่งเรามั่นใจว่าจะให้ความเคารพต่อโลกใบนี้

นับตั้งแต่จุดเริ่มต้น เราภูมิใจในความซื่อสัตย์ในสิ่งที่เราพูด ความรับผิดชอบในการกระทำของเรา และความโปร่งใสในวิธีการดำเนินธุรกิจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ทำความรู้จัก Seventh Generation

0 product(s)

ไม่พบเรื่องที่เกี่ยวข้อง