การจัดหาผลิตภัณฑ์

การจัดหาผลิตภัณฑ์

ที่เซเว่นท์เจนเนอเรชั่น เราใส่ใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีความรับผิดชอบ

การจัดซื้อที่มีความรับผิดชอบหมายถึงการที่เราตั้งมาตรฐานที่สูงและความรับผิดชอบเดียวกันให้ซัพพลายเออร์และผู้ผลิตทุกราย ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่เรายึดถือใน Seventh Generation

ที่ Seventh Generation เรารู้ว่าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราต้องทำควบคู่กันทั้งเรียกร้องและแสดงความโปร่งใสของส่วนผสม

การสนับสนุนการบริโภคอย่างมีจริยธรรมเริ่มต้นที่แหล่งกำเนิด เราทำงานเฉพาะกับผู้ผลิตซึ่งมีความเชื่อเดียวกันกับเรา เช่นเดียวกับความมุ่งมั่นของเราในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดกระบวนการจัดหาและการผลิต

 เราเชื่อในพลังของการบริโภคอย่างมีจริยธรรม และรู้ว่าการยึดมั่นในการจัดหาอย่างรับผิดชอบเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เราสามารถสนับสนุนได้

คงไว้ซึ่งมาตรฐานความเป็นเลิศในทุกด้านของธุรกิจ

จากการจัดหาส่วนผสม ผลประโยชน์ของพนักงาน การลงมือทำและการสนับสนุน และอื่น ๆ เราทำการจัดหาอย่างรับผิดชอบโดยการกำหนดมาตรฐานที่สูงในทุกด้านของการดำเนินธุรกิจ 

มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการดำเนินงานทุกด้าน

หลักจรรยาบรรณของเราทำให้มั่นใจว่าซัพพลายเออร์ของเราจะดำเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อพนักงานของพวกเขาในรูปแบบที่รับผิดชอบ มีจริยธรรมและยุติธรรม

เคารพในสิทธิของทุกคน

ทุกคนคู่ควรที่จะได้รับความเคารพและมีสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน เราปฏิบัติตามกฎนี้ในทุกด้านของธุรกิจโดยไม่มีข้อยกเว้น

เคารพสิ่งแวดล้อม

หลักการการพึงระวังเป็นกุญแจสำคัญในการจัดหาผลิตภัณฑ์อย่างรับผิดชอบ  ซึ่งหมายความว่าหากเราไม่ทราบว่าวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของเราจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร เราจะค้นหาวิธีอื่นซึ่งเรามั่นใจว่าจะให้ความเคารพต่อโลกใบนี้

สนับสนุนการเปิดเผยส่วนผสมอย่างโปร่งใส

นับตั้งแต่จุดเริ่มต้น เราภูมิใจในความซื่อสัตย์ในสิ่งที่เราพูด ความรับผิดชอบในการกระทำของเรา และความโปร่งใสในวิธีการดำเนินธุรกิจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน