Heading H1

น้ำยาล้างจาน

คัดกรอง:

Cancel

ลบตัวคัดกรอง

ค้นพบผลิตภัณฑ์ โดย:

ประเภทผลิตภัณฑ์:

คราบอาหารแห้งและคราบมันไม่สามารถต่อต้านพลังจากพืชของน้ำยาล้างจานของเรา

#YesPlantsCan ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เราเชื่อในพลังของต้นไม้เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เราได้ร่วมมือกับองค์กรการกุศล Plantlife เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้  โดยเรียกร้องให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรทำตามคำสัญญาที่จะสร้างหรือฟื้นฟูพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติขนาด 500,000 เอเคอร์ภายในปี ค.ศ. 2043     

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญของเรา